Հայաստանում Եվրոպական Վարժարան հիմնադրամ

About the Company

Հայաստանում եվրոպական դպրոցը ստեղծվել է 2013 թվականին։ Դպրոցն ընդունել է եվրոպական լավագույն փորձերն ու ստանդարտները հայաստանում բարձրորակ կրթություն ապահովելու համար, որը նույնպես միջազգային մակարդակով կոմպետենտ Է :Նորարար ուսուցման մեթոդները, միջազգային միջավայրը եւ pearson-ի բացառիկ կրթական ծրագիրը, որը հաստատվել է դպրոցի կողմից, իր շրջանավարտներին առանձնացնում են իրենց ակնառու կրթությամբ:

Company Overview

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share